Últimos Fallecidos Agenda de Actos Aniversarios
3001 - AI Argumentos incorrectos, fuera del intervalo permitido o en conflicto con otros.select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and (exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('OURENSE') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (4))) and isnull(tipo,'')='' and fecha>convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) order by e.provincia, e.nombre
 
3001 - AI Argumentos incorrectos, fuera del intervalo permitido o en conflicto con otros.select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and (exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('OURENSE') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('OURENSE') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (4))) and isnull(tipo,'')='' and fecha>convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) order by e.provincia, e.nombre
ÚLTIMOS RECUERDOS